Rockwool

Rockwool isolering hos wood-online.dk

A-Batts anvendes ofte til isolering af lette konstruktioner såsom skillevægge, lette loft- og tagkonstruktioner, etageadskillelser, krybekældere samt skunk- og skråvægge. A-Batts er formstabile isoleringsplader, der er fremstillet af stenuld hvilket både er fugt- og vandafvisende.
Skillevægsbatts anvendes som navnet antyder til lydisolering af lette skillevægge. Skillevægsbatts er fleksible i både længde- og bredderetning hvilket giver et alsigdigt og smidigt produkt. De kommer i forskellige dimensioner så de passer til lige netop din væg.
Flexibatts anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lofter, tage, etageadskillelser og krybekældere. Målene er tilpasset byggeriet, så spildet minimeres ved installation. Battene kan bruges til både træ- og stålskelletter samt bjælke- og spærkonstruktioner. Disse er ligeldes formstabile og produceret i det fugt- og vandafvisende stenuld som Rockwool er kendt for.
Terrænbatts eller Terrænbatts Erhverv er et stift og hårdt isoleringsprodukt, der er specielt velegnet til varmeisolering i terrændækkonstruktioner i boliger, industrilokaler og erhverv hvor tungere last forekommer. De anvendes dog ligeledes som udvendig isolering på f.eks. kældervægge osv. Terrænbattene er markeret med en blå streg på oversiden hvilket indikerer hvor den stive side er og dermed også hvilken side der skal vende op ad. Som de fleste andre produkter fra Rockwool er terrænbatt erhverv også produceret af det fugt- og vandafvisende stenuld.


Hvorfor vælge isolering fra Rockwool

Der er mange grunde til at vælge et isoleringsmateriale lavet af stenuld fra Rockwool. Man kan overordnet dele fordelene op i to overordnede grunde. Den første handler om de helt målbare grunde - herunder indeklima, reduceret energiforbrug, brandhæmmende effekter og så er der de lidt mere "bløde" værdier såsom bæredygtighed som vi ved får en større og større betydning i det danske byggeri.
Når man taler om de målbare positive effekter af Rockwool stenuldsprodukter handler det i høj grad og varmeisoleringsevnen. Denne medvirker til at man, i boligen, kan reducere sin varmeregning, (i nogle tilfælde ret markant). Det er dog også vigtigt for, at kunne leve op til de krav, der er i BR15 og BR18 og som sætter standarden for nybyg. Om vinteren bidrager isoleringen altså til at holde på varmen i huset og dermed mindske energiforbruget hvorimod den om sommeren hjælper til at holde varmen ude og minimere brugen af køling. En god og tæt isolering er derfor i samspil med en god ventilation den bedste måde at sikrer en behagelig og konstant temperatur året rundt. 
Rockwool er dog meget mere end blot varmeisolering. Den bidrager også til et sundt og behageligt indeklima hvilket bl.a. kommer til udtryk i reducerede lyd- og støjgener. En anden (og målbar) effekt af isolering lavet af "rockwool" er dets branhæmmende effekt. Kort sagt kan sten som sagt ikke brænde og derfor er Rockwool også klassificeret i de bedste brandklasser A1 og A2. Rockwool stenuldsprodukter tåler temperaturer over 1000 °C uden at smelte dog vil de yderste lag med bindemidlet forsvinde ved temperaturer omkring 250 °C. De underliggende fibre vil dog forblive intakte og beskytte underliggende materialer mod flammepåvirkning.

Til toppen