Persondatapolitik

1. Hvem er vi?

Wood-online.dk

C/o øbro træ a/s

Greve main 15

2670 greve

Cvr-nr.: 73269318

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os, se vores kontakt oplysninger her.

 

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

For at kunne varetage den daglige samhandel med kunder, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger
 • Faktureringsoplysninger
 • Billeder af varens placering ved levering
 • Oplysninger om særlige omstændigheder ifm. Levering

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi oplysninger om dig i form af cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik under punkt 10. I nedenstående tekst.

Når du giver dit samtykke til at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

 

3. Hvad er retsgrundlaget for vores behandling? 

Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage den daglige samhandel, er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Bestilling, salg og forsendelse af produkter, advisering om afsendelse og forsinkelser, eller
 • Fakturaer, betalingsadvis og reklamationer.

Når vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6. Stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til [e-mail og/eller tlf.].

 

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

 • [koncernforbundne selskaber]
 • [fragt- og forsendelsesvirksomheder]
 • [drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere]
 • [revisions- og advokatvirksomheder]
 • [kreditvurderingsvirksomheder]
 • [forsikringsselskaber]
 • [offentlige myndigheder]
 • [øvrige underleverandører og samarbejdspartnere]

5. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

I forbindelse med salg af produkter og ydelser mv. Opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med opbevaringen, f.eks. I forbindelse med reklamations- og garantisager, tilbagekaldelse af produkter, sikkerhedsopdateringer af de produkter, vi har leveret.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt.

 

6. Sikkerhedsforanstaltninger 

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

7. Dine rettigheder 

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. F.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på tlf.: 39 16 19 99  og/eller send en mail til [email protected]

Du kan også læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

9. Forbehold for ændringer 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores privatlivspolitik.


10. Cookiepolitik

Vi vil gerne tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Derfor anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Vi indsamler denne information ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Det betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig når du besøger hjemmesiden ad flere omgange, og at vi kan indhente statistik som fortæller, hvordan du og andre brugere anvender hjemmesiden.

Vi anvender cookies fra google analytics. Det hjælper os med at finde ud af, hvilke sider af vores hjemmeside du ser, når du klikker dig rundt på www.wood-online.dk. 

Du kan til enhver tid slette cookies i din browser. På minecookies.org kan du for hver browsertype få en vejledning i, hvordan du sletter dine cookies. 
Vær dog opmærksom på, at hvis du indstiller din browser til ikke at acceptere cookies, er der dele af hjemmesiden, som ikke fungerer optimalt. Vi anbefaler derfor, at du tillader brugen af cookies.
 
Din ret til sletning
du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer. Vi har udpeget en dataansvarlig, som kan besvare spørgsmål, og som kan sørge for at du bliver fjernet fra vores database. Skriv til [email protected]

Hvor længe opbevares cookies?

Cookies kan variere i levetid. De kan sættes til et tidsinterval - f eks 12 eller 24 måneder. Andre gange fjernes de når du lukker browservinduet. 
Man kan selv indstille hvor længe cookies skal blive liggende.

For hver gang du besøger hjemmesiden bliver cookies genopfrisket, så det kan f.eks. Være 12 måneder efter du sidst har besøgt hjemmesiden.
 
Hvordan deaktiverer eller sletter jeg så cookies?
Hvis du ikke ønsker at benytte cookies, kan du ændre indstillingerne i din browser så cookies ikke bliver anvendt. 
Vi anbefaler dog at du tillader brugen af cookies for at få det optimale ud af hjemmesiden.

For hjælp til og slå cookies fra, kan du klikke ind på: www.minecookies.org/cookiehandtering


Google analytics

vi benytter også cookies til google analytics og til anonym statistik på hjemmesiden. Google analytics benytter to forskellige cookies: 
den ene er en permanent cookie, som bliver brugt til og vise om computeren har været på hjemmesiden før, hvor den kommer fra og hvilke søgemaskine du evt. Har fundet siden på. 
Disse permanente cookies ligger på din computer, indtil de udløber, eller indtil du selv sletter dem.

Den anden er en session-cookie, som bliver brugt til at vise hvor lang tid du er på siden, og hvordan du navigerer imens du er på siden.
Disse session-cookies bliver fjernet når du lukker browservinduet ned. Google analytics bruger ikke din ip-adresse i sammenhæng med andre oplysninger de har.

Du kan evt. Fjerne disse cookies ved at benytte følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout