Certificerede produkter på Wood Online

Hos Wood Online vægter vi bæredygtighed højt, og vi forhandler et kæmpe udvalg af certificerede byggematerialer m.m. For at gøre det nemt for dig at træffe et grønnere valg, har vi mærket alle certificerede produkter med et grønt ”Certificeret produkt”-label.

Når et produkt er mærket med det grønne label, er det certificeret med en eller flere af de certificeringer, du finder herunder (præcis hvilken/hvilke kan du se under det specifikke produkts specifikationer).

FSC

FSC®-mærket står for ansvarlig skovdrift på flere parametre. Et produkt med dette certifikat er produceret under forhold, hvor både skovens fortsatte liv og de sociale forhold i lokalområdet er sikrede.

PEFC

Arbejdet bag PEFC™ er - ligesom FSC®-certificerede varer - dedikeret til at fremme certificeret skovforvaltning.

Dansk Indeklima Mærkning

Er et produkt mærket med Dansk Indeklima Mærkning, betyder det, at det opfylder krav til en god påvirkning af indeluftkvaliteten i hjemmet.

Svanemærket 

Svanemærket er et af verdens skrappeste miljømærker og samtidig det officielle nordiske miljømærke. Kun produkter, som opfylder ambitiøse miljøkrav, kan opnå mærket.

EU-Blomsten (EU Ecolabel)

EU Blomsten tildeles produkter, som lever op til skrappe miljøkrav, af høj kvalitet og ikke mindst tager hensyn til miljøet.  

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning, som giver forbrugere og bygningsansvarlige dokumentation for bl. a. lugtgener og afgasningstid. Dermed er det lettere at vælge produkter med lav afgasning og dermed færre gener på arbejdspladsen efterfølgende.

ISO

En ISO certificering viser en virksomheds evne til at opfylde kunder og samarbejdspartneres krav og behov, herunder lovmæssige krav. En ISO certificering betyder at en virksomhed har implementeret et kvalitetsledelsessystem indenfor en eller flere standarder.

DGNB

DGNB er en certificeringsordning målrettet byggeri, bygninger og byområder. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis.

EPD DANMARK

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

EC1 Plus

Emocode (EC) er et tysk indeklimasystem, der på basis af forskellige tests vurderer forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Systemet har tre emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.