Guide: Certificerede produkterGuide: Certificerede produkter

Certificerede produkter på Wood Online

Hos Wood Online vægter vi bæredygtighed højt, og vi forhandler et kæmpe udvalg af certificerede byggematerialer m.m. For at gøre det nemt for dig at træffe et grønnere valg, har vi mærket alle certificerede produkter med et grønt ”Certificeret produkt”-label.

Når et produkt er mærket med det grønne label, er det certificeret med en eller flere af de certificeringer, du finder herunder (præcis hvilken/hvilke kan du se under det specifikke produkts specifikationer).


PEFC certificeringPEFC certificering

PEFC

PEFC er en global nonprofitorganisation, som har eksisteret siden 1999. Det er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. PEFC har udarbejdet en standard, som skal følges for at drive miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarligt skovbrug.


FSC certificering FSC certificering

FSC

FSC-mærket er en garanti for, at du kan købe træet med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidigt er FSC en garanti for, at skovdriften tager mange hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn.


Dansk Indeklima Mærkning Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning 

Er et produkt mærket med Dansk Indeklima Mærkning, betyder det, at det opfylder krav til en god påvirkning af indeluftkvaliteten i hjemmet.


SvanemærketSvanemærket

Svanemærket

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. Svanemærket fremmer cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier.


EU-BlomstenEU-Blomsten

EU-Blomsten

Når et produkt er mærket med EU-Blomsten, er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af høj kvalitet. 


 ISO certificering  ISO certificering

ISO

En ISO certificering viser en virksomheds evne til at opfylde kunder og samarbejdspartneres krav og behov, herunder lovmæssige krav. En ISO certificering betyder at en virksomhed har implementeret et kvalitetsledelsessystem indenfor en eller flere standarder.


DGNB certificeringsordningDGNB certificeringsordning

DGBN

DGNB er en certificeringsordning målrettet byggeri, bygninger og byområder. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis.


EPD DanmarkEPD Danmark

EPD Danmark

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 


Emocode (EC1 Plus) er et tysk indeklimasystemEmocode (EC1 Plus) er et tysk indeklimasystem

EC1 Plus

Emocode (EC) er et tysk indeklimasystem, der på basis af forskellige tests vurderer forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Systemet har tre emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.