Lovpligtig EPD-dokumentation af indlejret CO2 i nybyggeriLovpligtig EPD-dokumentation af indlejret CO2 i nybyggeri

Lovpligtig EPD-dokumentation af indlejret CO2 i nybyggeri

Fra den 1. januar 2023 er der blevet indført krav om beregning af bygningers klimapåvirkning. Dermed er det lovpligtigt at dokumentere indlejret CO2 i nybyggeri.

For visse dele af byggeriet vil der være et loft for hvor meget CO2 nye bygninger må udlede. 

Hvad er en EPD

EPD står for Environmental Product Declarations eller miljøvaredeklarationer på dansk – og beskriver et produkts påvirkning af miljøet set over hele dets livscyklus. Miljøvaredeklarationen udvikles i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder. 

Hvad dokumenterer EPD?

Miljøvaredeklarationen EPD dokumenterer en række påvirkningskategorier, herunder global opvarmning, forsuring, næringsaltsbelastning m.m.

Produktspecifikke EPD´er og branche EPD´er

Der findes to typer EPD’er: produktspecifikke EPD´er og branchespecifikke EPD´er.

Branche EPD´er repræsenterer et gennemsnit for en bestemt branche/produkttype, f.eks. betonelementer, konstruktionstræ eller tegl/mursten. EPD’en kan f.eks. baseres på datagennemsnit fra branchen (f.eks. på en dominerende andel af repræsentative producenter).

Produktspecifikke EPD’er udformes for et specifikt produkt fra en bestemt producent, f.eks. isoleringsmateriale fra en bestemt producent af en bestemt type. En produktspecifik EPD kan også indeholde et produktsortiment, f.eks. hvis ’et produkt’ indeholder forskellige typer af overfladebehandlinger – så kan ’flere produkter’ inddrages i én produktspecifik EPD.